BİYOGRAFİ YAYINLAR KONGRE VE KURSLAR İLETİŞİM ANASAYFA
 
 

1-NAZAL KAVİTE  VE PARANASAL SİNÜS MALİGN MELANOMLARI.
SÖZEN  N,   DEVRANOĞLU  İ,   UMUL  M,   ERİŞİR  F. Türk otolarengoloji Arşivi. 1986;24:88-92.

2-ORGANİK LEZYONU BULUNMAYAN ÜÇ OLGU NEDENİYLE SİALORE :
SÖZEN  N,   ERİŞİR  F,  DEVRANOĞLU  İ. C. T. F. K.B.B. ABD Dalı X. Akademik haftası. Uluslararası  Nöro  Otolojik Cerrahi Sempozyumu Kitabı. Sayfa 80-84. Mayıs 1988. İstanbul.

3-OBJEKTİF TİNNİTUS. SÖZEN  N,   SUNAR  O,   DEVRANOĞLU  İ,   ERİŞİR  F,   PAPİLA  İ         Türk Otolaringoloji Arşivi.1988;26:196-200.

4-LES SİNUSİTES D’ENFANTS.DEVRANOĞLU  İ, ALTUĞ  T, OSMAN  T, ERİŞİR  F.
XX e Semanie Medicale Balkanique. 9-13 Eylül 1988 Atina.

5-1982-1989 YILLARI ARASINDA TAKİP ETTİĞİMİZ 119 LARENKS KANSERİ VAKASININ  DEĞERLENDİRİLMESİ.  SUNAR  O,   SÖZEN  N,  ALTUĞ  T, DEVRANOĞLU  İ, NÖBERİ  M, ERİŞİR  F, PAPİLA  İ,  OSMAN  T,  BİLGİN  H, ADA  M,  CANSIZ  H, ÇAMUR  Ö,   BİLİCİ S,       KÜÇÜK  İ,  İHTİYAR  H. 
Türk Otolarengoloji XX. Ulusal Kongresi Kitabı. Sayfa 298-299. Girne , Kıbrıs,  1989.

6-KRONİK OTİTİS MEDİADA ORTA KULAK PATOLOJİSİ. ENVER  Ö, DEVRANOĞLU İ,  ERİŞİR F.
Türk Otolarengoloji arşivi. 1990;4:196-198.

7-İNSAN SESİNİN MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ. “ PANELİST ” ERİŞİR  F.      Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı.
Sayfa 43-49. 8-11 Ekim 1990  İstanbul.

8-BOYUN KÜNT TRAVMALARI  “BİR LARİNGOTRAKEAL SEPERASYON    OLGUSU” KORKUT N, 
ÖZ  F,  ERİŞİR  F,  ENVER  Ö,  ADA  M,  ŞENOCAK  D, ÖZDOĞAN  A,  TOPRAK  M.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. Sayfa   144-152. 8-11 Ekim 1990 İstanbul.

9-AKUT OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARINDAN ZİGOMATİK  MASTOİDİT.  ERİŞİR  F,  ORAN  Y,  ÜÇLER  E,  KORUYUCU  E.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı  XI.Akademik Haftası Kitabı. Sayfa 183-184  8-11 Ekim 1990. İstanbul.

10-OTOJEN İNTAKRANİAL KOMPLİKASYONLARDAN LATERAL SİNÜS      TROMBOFLEBİTİ ENSİDANSI. ERİŞİR  F,  ORAN  Y, KORUYUCU  E, PİŞİRİCİ  M, ÇAĞLAR  R,       KOCAMAL  B. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul.

11-NAZOFARENGEAL ANJİOFİBROMLAR VE AYIRICI TANI. ERİŞİR  F, ORAN  Y, KORUYUCU  E, KOCAMAL B, ÇAĞLAR  R, HEKMAT  A R.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. Sayfa 276-277. 8-11 Ekim 1990. İstanbul.

12-ÖN KAFA TABANI OSTEOMLARINDA CERRAHİ SEÇENEKLER. KORKUT  N,  ÖZ  F,  TOPRAK  M,  ÖZEK  H,  ERİŞİR  F.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı.      8-11 Ekim 1990. Sayfa 229-233  İstanbul.

13-NAZOORBİTAL PATOLOJİLERDE İNTRAORBİTAL GİRİŞİMLER. KORKUT  N, PAZARLI  H, OĞUZ  V, ERİŞİR  F, TOPRAK  M, ŞENOCAK  D,  ÖZDOĞAN  A.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  K.B.B. Anabilim Dalı , XI. Akademik Haftası Kitabı,         8-11 Ekim 1990. Sayfa 278-281   İstanbul.

14-SES SORUNLARINA KLİNİK YAKLAŞIM. ŞENOCAK  F,  TOPRAK  M,  KORKUT  N,  ÖZ  F,  ERİŞİR  F,  BİLGİN  H,  ŞENOCAK  D.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası Kitabı,          8-11 Ekim 1990. Sayfa 260-269    İstanbul.

15-ANNE SÜTÜ VE SUNİ BESLENMENİN BEBEKLERDEKİ AKUT OTİTİS MEDİA İNSİDANSINA  ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ENVER  Ö,  ERİŞİR  F,  ÇAĞLAR  R,  DOĞAN  E,  KOCAMAL  B.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı,      8-11 Ekim 1990. Sayfa 191-195   İstanbul.

16-TOTAL LARENJEKTOMİLERDE TUBA EUSTAKİ VE ORTA KULAK          FONKSİYONLARININ ODİYOMETRE VE ELEKTROAKUSTİK İMPEDANSMETRE İLE ARAŞTIRILMASI. PAPİLA  İ,  ALTUĞ  T,  ERİŞİR  F,  CANSIZ  H,  DEVRANOĞLU  İ, SUNAR  O,  SÖZEN  N.
Türk Otolarengoloji Arşivi. 1991;29:181-183.

17-KULAK BURUN BOĞAZDA AERODİGESTİF YABANCI MADDELER. ERİŞİR  F, KORKUT  N, TOPRAK  M, PAPİLA  İ, HEKMAT  AR, ÇAĞLAR  R,  ŞENOCAK  F.
CTF  Endoskopi Dergisi.  1991;2:7-11.

18-ÇOCUKLARDA ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ VE ÖZOFAGOSKOPİ.
PAPİLA  İ,  DEVRANOĞLU  İ,  ERİŞİR  F,  ALTUĞ  T,  ÇAMUR  Ö.
C.T.F. Endoskopi Dergisi. 1991;2:9-14.

19-KORD VOKAL PARALİZİLERDE YATROJENİK FAKTÖR.  TİROİDEKTOMİ SONRASI OLUŞAN KORD VOKAL PARALİZİLERİ. PAPİLA  İ,  ÇANAKÇIOĞLU  S,  ERİŞİR  F,  ALTUĞ  T,  ÇAMUR  Ö.
CTF Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1991;5:162-166.

20-SUBGLOTTİK SARKOMLAR. ÖZ  F,  TOPRAK  M,  ÖKTEM  F,  ERİŞİR  F,  KORKUT  N, ÖZDOĞAN A, ŞEKERCİOĞLU  N.
21Ulusal Türk  O.R.L.  Kongresinde  tebliğ  edilmiştir. 5-12  Ekim  1991 Manavgat-Antalya. 

21-İSTANBUL ŞEHRİ DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE TRAFİK GÜRÜLTÜ SORUNU. ÖZDOĞAN  A,  ŞENOCAK  F, AKAN  D, ŞEKERCİOĞLU  N, KORKUT N, ERİŞİR  F.
21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde tebliğ edilmiştir. 5-12 Ekim 1991 Manavgat - Antalya.

22-HİPERKİNETİK DİSFONİLERDE STROBOSKOPİK VE SPİROMETRİK PARAMETRELER. TOPRAK M, KORKUT N, ERİŞİR  F, ÖZ  F, ŞENOCAK  F.
21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde tebliğ edilmiştir. 5-12 Ekim   1991 Manavgat  Antalya.

23-TRANSNAZAL YAKLAŞIM İLE ORBİTADAN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI. KORKUT  N, ENVER  Ö, TOPRAK  M, ERİŞİR  F, ÖZ  F, ŞEKERCİOĞLU  N.
21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde tebliğ edilmiştir. 5-12 Ekim 1991 Manavgat  - Antalya.

24-LARENGEAL STENOZLARDA UYGULADIĞIMIZ CERRAHİ YÖNTEMLER
KORKUT  N, TOPRAK M, ERİŞİR  F, ÖZ  F,  ŞEKERCİOĞLU  N.
21.Ulusal Türk  O.R.L. Kongresinde tebliğ edilmiştir. 5-12 Ekim 1991 Manavgat - Antalya. 

25-OTOLOJİK BİR PROSEDÜR OLARAK TRANSLABİRENTER AKUSTİK NÖRİNOM EKSTRİPASYONU. ŞENOCAK D, ERİŞİR F, KORKUT N, TOPRAK M, ÖZ F,          ŞEKERCİOĞLU  N. 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde tebliğ edilmiştir. 5-12 Ekim 1991 Manavgat  - Antalya.

26-ÇOCUKLARDA KOLESTEATOM YAYGINLIĞI VE KEMİKÇİK ZİNCİRİNİN DURUMU. ERİŞİR F,  KORKUT  N,  PAPİLA  İ,  TOPRAK  M,  ENVER  Ö,  AKAN  D.   C.T.F Dergisi. 1992;23:69-72.

27-BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE BOYUN METASTAZI TEDAVİSİ. ERİŞİR  F,  TOPRAK  M,  PAPİLA  İ,  ENVER  Ö, ŞENOCAK  D, ÇAĞLAR   R, AKAN  D.C.T.F. Dergisi. 1992;23:73-77.

28-KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE HEMODİYALİZ UYGULANAN VE   RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA ODYOMETRİK BULGULAR. ERİŞİR  F, ÖZEK  H,ÖZ F, ÇAĞLAR  R,  ALAİALİ  H S,  AKAN  D. C.T.F. Endoskopi Dergisi. 1992;3:36-39. 

29-SUBMUKOZ DAMAK YARIĞI. ERİŞİR  F., ENVER  Ö. 
Türk Otolarengoloji arşivi. 1992;30:161-163.

30-ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA VİRAL ETKENLER. PAPİLA  İ,  ÇANAKÇIOĞLU  S,  ERİŞİR  F,  ALTUĞ  T,  KÜÇÜK  İ. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1992;30:90-92.

31-BAŞ AĞRILI HASTALARDA OTOLARİNGOLOG İÇİN YAKLAŞIM. ERİŞİR  F,  ŞENOCAK  D.   Türk Otolarengoloji Arşivi. 1992;30:125-128.

32-UZUN STİLOİD PROÇES  “ EAGLE SENDROMU ”. ERİŞİR  F,  ALTUĞ  T,  ÖZEK  H,  AKAN  D.  C.T.F.  K.B.B. Anabilim    Dalı1 12. Akademik Haftası  “ Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler “Sempozyumunda tebliğ edilmiştir. 13-15 Mayıs 1992 İstanbul. 

33-TÜBERKÜLOZ OTİTİS MEDİA. ERİŞİR F, AKAN D.
Türk Otolarengoloji Arşivi. 1992; 30: 10-12.

34-EKSTRAMEDÜLLER MAKSİLLER SİNÜS PLASMOSİTOMU. ERİŞİR  F,  ENVER  Ö,  AKAN  D.  C.T.F. Endoskopi Dergisi. 1993;3:39-44. 

35-THE EFFECTS OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS. YÜKSEL  A,  ŞENOCAK  D,  SÖZÜER  D,  ERİŞİR  F,  KESKİN   G, YALÇIN  E.
İst. Ü. Çapa Tıp Fakültesi  “MEDICAL BULLETIN” Dergisi.  1993;26:89-91.

36-GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARINDA AYIRICI TANI. ÖZDOĞAN A, ŞENOCAK F, AKAN D, ŞEKERCİOĞLU N, KORKUT  N, ERİŞİR  F. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1993;31:14-17. 

37-DİL KANSERLERİNDE TEDAVİ PRENSİPLERİ. ERİŞİR  F,  ENVER  Ö,  PAPİLA  İ,  GÖKÇEL  A,  TOPRAK  M,  ÇAĞLAR  Türk Otolarengoloji Arşivi. 1993;31:53-56. 

38-KARTEGENER SENDROMUNDA BRONŞ MUKOZASINDAN ALINAN BİOPSİNİN ULTASRÜKTÜREL İNCELENMESİ. ERİŞİR  F,  YILDIRIM  N. C.T.F. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftasında tebliğ edilmiştir. 7-9 Eylül 1994. İstanbul.

39-LARENGEAL AMİLODOZ . TOPRAK  M,  ŞENOCAK  D, ERİŞİR  F, UYGUN  N,  GÖKÇEL  A. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1995;33:8-11. 

40-DISPLACED THIRD MOLAR IN LATERAL PHARYNGEAL SPACE :     Report of a very rare case. ERİŞİR  F,  ŞENOCAK  D,   TOPRAK  M. Türk Otolarengoloji Arşivi. 1995;33:62-64.

41-STRUCTURAL CHANGES OF THE TRACHEOBRONCHIAL EPHITHELIUM IN TRACHEOSTOMY  PATIENTS. ERİŞİR F,  ÇAĞATAY  T,  ÖZTÜRK  M,  YILMAZ  N,  PİŞİRİCİLER  R,     SİPAHİ S. 2.d Congress of the Macedonian Society. 18-21 June 1997, Ohrid, Macedonia.

42-ALSTRÖM SENDROMU. ERİŞİR  F,  ÖKTEM  F,   ÖZDOĞAN  A,  OĞUZ  F. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir.23-27 Eylül 1997, Antalya.

43-DİL ABSESİ: “OLGU SUNUMU”. ERİŞİR  F, OĞUZ  F,  ÖZDOĞAN  A,  ORAN  Y. C.T.F  K.B.B. Anabilim Dalı !5. Akademik Haftasında poster olarak sunulmuş       ve   kabul edilmiştir.24-27 Mayıs 1998 İstanbul.

44-PAROTİS’DE  PRİMER  KİST  HİDATİK. ÖZDOĞAN  A,   ERİŞİR  F,   ÖKTEM  F,   TEZER M,   OĞUZ  F. C.T.F. K.B.B Anabilim Dalı 15. Akademik Haftasında poster olarak sunulmuş ve  kabul edilmiştir.24-27 Mayıs 1998 İstanbul.

45-TONSİLLOLİTİAZİS & RİNOLİTİAZİSLER. ERİŞİR  F,  OĞUZ  F,  ÖZDOĞAN  A. 25. Ulusal  Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde poster  olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir. 18-22 Eylül 1999 İzmir.

46-DİABETİK ŞIÇANLARDA NAZAL MUKOZA DEĞİŞİKLİKLERİ: ÖZDOĞAN  A,   ERİŞİR F,   ÖZSOY Ö,  CANSIZ  H,  OĞUZ  F,  KARAKULLUKCU M B,  ERDAMAR  S.Türk Otolarengoloji Arşivi, 1999;37: 85-88.

47-A  NEW TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF  SALİVARY  FİSTULA. ÖZDOĞAN  A,  ÖKTEM  F,   ERİŞİR  F,   CANSIZ  H,   KALEKOĞLU  N,  YENER  M,   OĞUZ  F. K.B.B   POSTASI  dergisinde yayınlanmak üzere 5.1.2000 tarihinde teslim alındı.

48-GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE LARENGOLOJİK     KOMPLİKASYONLARI.  ERİŞİR F,  ENVER Ö. C.T.F. Endoskopi dergisi. 2000;11:61-67.

49-ULTRASTRUCTURAL MUCOSAL CHANGES OF  THE TRACHEOBRONCHIAL   TREE   IN   LARYNGECTOMISED   PATIENTS. ERİŞİR  F, OKTAR  H, YILMAZ  N, DEMİR  T, YILMAZER G.
EUREM 2000 Electron Microscopy in Molecular Pathogenesis kongresinde poster  olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir.  9-14 Temmuz 2000, Brno  Çek Cumhuriyeti.

50-ORAL KAVİTE SELİM LEZYONLARI: “Panelist” ERİŞİR F.
C.T.F. 16 Akademik haftası. 10-13 Ekim  2000 İstanbul.           

51-FRONTAL SİNÜS PİYOSELİ. ERİŞİR F, ÖKTEM F,  İNCİ E,  OĞUZ F.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 2001; 23 : 45-48.

52-SİNÜZİTTE SİTOLOJİK TANIMLAMA. İNCİ E,  ERİŞİR F,  GÜÇLÜ  E,
YILMAZ N,  TOPRAK N. PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 2001; 23 : 16-20

53-LARENJEAL TÜBERKÜLOZ. ERİŞİR F, CANSIZ H, İNCİ E,  ÖZDOĞAN A, TOSYALI Y. KBB Klinikleri. 2001; 3: 42-43.  

54-YANAKTA YABANCI CİSİM. İNCİ E,  ERİŞİR F. Endoskopi  2001; 12: 58-60. 

55-KULAK BURUN BOĞAZ HASTALARINDA SEMPTOMATİK GASTRO- ÖZOFAGEAL REFLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. ÖZTÜRK Ö,  İNCİ E, ÖKTEM F,  ERİŞİR F,   KALEKOĞLU N,  AYDIN S,  KARAKULLUKCU B.  Endoskopi  2001; 12 : 48-53. 

56-MENİERE HASTALIĞINDA İNTRATİMPANİK GENTAMİSİN TEDAVİSİNİN YERİ.  ERİŞİR F,  AYDIN S,  GÜÇLÜ E,  GÜVENÇ G,  İNCİ E,   YÜKSEL S. Haseki Tıp Bülteni  2001; 39 : 87-91.

57-TOTAL LARENJEKTOMİDEN SONRA VOKAL REHABİLİTASYON.
ERİŞİR F,  İNCİ E. Cerrahpaşa Tıp Dergisi  2001; 32 : 80-85.

58-TONSİLLİTTE BAKTERİYOLOJİK ÇALIŞMA. İNCİ E, ERİŞİR F. ÖNCÜL O
Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2001;32:221-225

59-ENDOMETRIOSIS OF THE LIP AND TONGUE: A CASE REPORT.
ERİŞİR F,  YÜKSEL S,  TOSYALI Y,  GÜÇLÜ E.  KBB  İhtisas Dergisi 2001; 8 : 1-3.

60-BİLATERAL KORD  PARALİZİSİNDE  ENDOSKOPİK  LAZER ARİTENOİDEKTOMİ. ERİŞİR F,  İNCİ  E,  ÖZTÜRK Ö,  PAPİLA İ. C.T.F. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 2001; 15: 154-157.

61-ESOPHAGEAL  FOREIGN BODIES IN CHILDREN. ERİŞİR F,  İnci E, Güçlü E. 
C.T.F. Endoskopi   Dergisi. 2001; 12: 84-88.

62-SEPTORİNOPLASTİ.  “Panelist”  II. Palandöken K.B.B. Sempozyumu.
21-24 Mart  2001. Erzurum.

63-EFFECTS OF STEROIDS ON EDEMA AND ECCHYMOSIS IN RHINOPLASTY.
ERİŞİR F, ÖKTEM F, İNCİ E. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2001; 39: 171-175.

64-NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM: Treacher Collins. ERİŞİR F, OĞUZ  F, ORAN  Y, ÖZDOĞAN  A.  KBB Klinikleri. 2001; 3: 117-119.

65-TOXIC SHOCK SYNDROME.“Following endoscopic surgery”. ERİŞİR F, İNCİ E.Türk Otolarengoloji Arşivi. 2001; 39(3): 171-175

66-MULTIBLE PLAQUES ON THE FACE AND NECK OF A MIDDLE-AGE MAN Diagnosis: Secondary Syphilis. ERİŞİR F, ŞENOCAK D, İNCİ E, GÜÇLÜ E. ENT Journal. 2002; 81: 55-56

67-HYPERBARIC OXYGEN TREATMENT IN SUDDEN HEARİNG LOSS AFTER UNSUCCESSFUL MEDICAL TREATMENT. INCI E, ERİSİR F, ADA M, OZTURK O, GUCLU E, OKTEM F,TOPRAK M. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2002 Sep-Oct;9(5):337-41.

68- ANEURYSMAL BONE CYST OF THE SPHENOID BONE. Cansiz H, Inci E, Erisir F, Hizli C, Yener M, Cambaz B, Dervisoglu S. J Craniofac Surg. 2002 May;13(3):411-4.

 


 

Tasarım - Indexmedya