BİYOGRAFİ YAYINLAR KONGRE VE KURSLAR İLETİŞİM ANASAYFA
 
 

KULAK ÇINLAMASI

Uğultu, makine, rüzgar sesi, su sesi, vızıltı ' ya benzetilen kulak çınlamalarının nedenleri farklı olabilir. Dış kulak yolundaki kir, iltihap, orta kulak iltihabı, sıvı birikimi gibi nedenlerin yanında iç kulak'daki tüylü hücrelerin gürültüye bağlı ya da genetik olarak harabiyeti, kulak iltihabı (orta kulak veya iç kulak), bazı tümoral hastalıklar, damarsal kaynaklı rahatsızlıklar, hormonal değişliklikler, diş/çene eklemi rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıklar çınlama nedeni olabilir. En sık neden, yaşlılığa bağlı iç kulak tüylü hücrelerdeki zedelenme'dir ve işitme azlığı da buna eşlik eder. Genellikle kişinin sadece kendisi çınlama dan rahatsız olur, çoğu zaman iki taraflıdır. Nadiren dışarıdan duyulan (yada steteskopla duyulan) çınlamalar da vardır. Nabız atar gibi hissedilen çınlama da çoğu zaman kalp-damar rahatsızlığına işaret eder. Hasta öyküsü'nün dikkatlice alınması/KBB muayenesi/odiyolojik testler/röntgen incelemeleri vb. çınlama nedenini ortaya çıkartacaktır. 

Tedavi olarak damar genişletici, kaygı giderici ilaçlar, psikoterapi, dışarıdan -beyaz ses denilen- gürültü maskesi kullanımı, iştme cihazları denenebilir. Ayrıca çene eklemi/dişler için dental muayene unutulmamalıdır. Bazı ülkelerde koklear implant gibi (iç kulağa yerleştirilen) çok pahalı yöntemler de  denenmektedir. Destek tedavi olarak Mg, Çinko, Gingko Biloba, B vitamini, Akupunktur, Hipnoz, Hiperbarik oksijen tedavisi literatür de belirtilse de çınlamaya kesin olarak faydalı olduğu kanıtlanmamıştır.

Tasarım - Indexmedya