BİYOGRAFİ YAYINLAR KONGRE VE KURSLAR İLETİŞİM ANASAYFA
 
 

İŞİTME CİHAZLARI SEMPOZYUMU
12-14 Ocak 1984 Uludağ

OTOLERENGOLOJİDE KANAMA, AĞRI, VE STOMATOLOJİK
SENDROMLAR SEMPOZYUMU
6-8 Ekim 1986 İST

ULUSLAR ARASI NÖRO-OTOLOJİK CERRAHİ SEMPOZYUMU
23-27 Mayıs 1988 İST

ULUSLAR ARASI OTOLARENGOLOJİDE VE SANAT DALLARINDA
DİSFONİLER SEMPOZYUMU
8-11 Ekim 1990 İST

XV WORD CONGREES OF OTORHINOLARYNGOLOGY HEAD NECK SURGERY İSTANBUL
20-25 June 1993 İST
Septorinoplasti
Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu
16-18 Mayıs 1996 Ankara
II. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif
Burun Cerrahisi Sempozyumu
22-23 Ekim 1998 Ankara

American Academi of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
2001 Rhinoplasty Meeting
Live Surgery Course Chicago
25 June 2001 Chicago

Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi
‘’ KBB’de Uluslar arası Konferanslar Dizisi - III
3-5 Kasım 2000 İzmir

II. Palandöken KBB Sempozyumu
‘’ Rinoloji’de Yenilikler ‘’
21-24 Mart 2001 Erzurum

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu
‘’ KBB’de Enfeksiyon Hastalıkları ‘’
20-23 Ekim 2002 İST

University of California & San Francisco
Otology and Neurotology Update
2 November 2002 San Francisco


2nd International ‘’ Milano Masterclass ‘’
‘’ Consensus and Controversies RHINOPLASTİ and
PEARLS OF FACIAL PLASTIC SURGERY ‘’
23-26 March 2003 Milano


INTERNATİONAL ISTANBUL OTORHINOLARYNGOLOGY MEETING
9-11 May 2003 İST

The Intenational Federation of Facial Plastic Surgery Societies
The European Academi of Facial Plastic Surgery
16-19 May 2004 England

II. American Society for Dermatologic Surgery
‘’ The Annual Sumposium on the Latest Advences in Facial Plastic Surgery ‘’
5-9 February 2005 Colorado USA

International Conference Series in Otolarengology –VI
Recent Advances in Rhinoplasty and Facial Plastic Surgery
10-13 November 2005 İzmir

28. Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
21-25 Mayıs 2005 Antalya

XVIII IFOS World Congress
( International Federation of Oto-rhino-larengological Societies )
25-30 June 2005 Rome

2005 EAFPS ANNUAL CONFERANCE
‘’ Long – Term Results In Nasal and Facial Plastic Surcery ‘’
29 October 2005 Florence

 

Tasarım - Indexmedya