BİYOGRAFİ YAYINLAR KONGRE VE KURSLAR İLETİŞİM ANASAYFA
 
 

HORLAMA VE UYKU APNESİ

Horlama, yumuşak damak bölgesindeki istemsiz hareketlere bağlı çıkan ses’dir. Kilo, yorgunluk, stres, alkol kullanımı, burun tıkanıklığı, yumuşak damak/küçük dil anatomik bozukluğu, büyük dil, alt çene anomalileri horlama ve apne adı verilen nefes kesilmelrine yol açar. Bu nefes kesilmeleri, 10 -90 saniye arasında sürebilir ve tüm uyku boyunca yüzlerce defa tekrarlanabilir. Apne’ler hafif, orta veya ağır derecede olabilir. Tıkayıcı uyku apne sendromu denilen bu klinik tablo; ağır horlama, gündüz uyuklama hali, yorgunluk, dikkatsizlik, sabah başağrıları, erkek hastalarda iktidarsızlık, libido kaybı, huzursuzluk ile kendini gösterebilir. 

HORLAMA -TANI
Horlayan ve günlük aktivitelerinde uyuklamaları olan bir kişide öncelikle Epworth Uyuklama Skalası  kullanılır. Anket şeklindeki bu değerlendirme horlamanın subjektif olarak şiddetini/hastanın genel durumunu gösterecektir.

Kulak Burun Boğaz-Boyun fizik muayenesi 
Burun-burun arkası ve yutak/gırtlak bölgesi endoskopik muayenesi

Polisomnografi (Uyku analizi): Birçok parametrenin uyku sırasında kaydedildiği çok değerli bir incelemedir. Horlama şiddetini, apne'lerin(nefes kesilmelerinin) sayı/şiddetini ortaya koyar, EKG, Oksijen saturasyonu, göğüs hareketleri vb. gibi değerler de genel uyku sırasındaki değişiklikleri ortaya koyar. Apnesi olan, gündüz uyuklaması olan hastalarda kesinlikle uygulanması gerekir.
Burun seviyesi, yumuşak damak-küçük dil seviyesi ya da daha aşağı seviyelerindeki rahatsızlıklar, çene-yüz anomalieri basit horlama ya da uyku apnesi (hafif orta ağır tip)'nin nedeni olabilir. Bu rahatsızlıklar bazen birlikte bulunabilir.

HORLAMA TEDAVİSİ
Cerrahi tedavi'yi düşünmeden önce; kilo verilmesi, sigara/alkol alışkanlığının bırakılması gibi faktörler horlamanın kaybolmasında yardımcı olabilir, ancak çoğu zaman yeterli değildir.
Basit horlama ve hafif tip uyku apnesinde cerrahi tedavi, yüksek oranda yarar sağlayacaktır.Orta derecede uyku apnesi olanlarda cerrahi tedavi sonuçları orta derecededir.
(İleri derecede uyku apnesi olanlarda cerrahi tedavi genellikle önerilmez).


Kabul görmüş güncel cerrahi tedavi metodları:
Koter/Lazer yardımlı yumuşak damak/küçük dil cerrahisi
Radyofrekans cihazı ile doku küçültülmesi
Klasik cerrahi yöntem (bistüri veya halka tel kullanılarak) ile küçük dil'in çıkarılması

Yukarıdaki tedavi yöntemlerinin değiştirilmiş pekçok şekilleri de uzmanlar tarafından kullanılır.
Burun'a ait sorunları olan (burun kemik eğriliği/burun eti vb). bir hastada aynı anda burun cerrahisi de (sıkıntı verecek bir cerrahi yöntem değilse) gerçekleştirilebilir ancak, öncelikle burun probleminin ortadan kaldırılıp hastanın takip edilmesi (basit horlama da) daha ideal bir yaklaşımdır. 


Horlama ve Tartışılan yeni tedavi metodları

  • Yumuşak damak doku büzücü (sklerozan) madde enjeksiyonu (Sotradecol vb.)

  • Damak implantı (kas içine 3 adet uzunlamasına implant uygulanması) (Pillar implant) 

Her iki metod'da lokal anestezi yardımı ile hasta koltuğunda uygulanabilirse de orta ve uzun dönem horlamanın kesilmesi/azalması sonuçları için kesin birşey söylenemez. Damak delinmesi, yara oluşumu, skar dokusu oluşturma gibi yan etkileri vardır.

Tasarım - Indexmedya